Birds of Alberta

Accidental/Vagrant 
(outside their range when seen in Alberta):

Order Gaviiformes

Loons (Family Gaviidae):

Order Ciconiiformes

Herons (Family Ardeidae):

Order Anseriformes

Waterfowl (Family Anatidae)

Order Charadriiformes

Sandpipers (Family Scolopacidae)

Gulls (Family Laridae)

Order Piciformes

Woodpeckers (Family Picidae)

Order Passeriformes

(The most numerous of all the orders of birds)

Warblers (Family Parulidae)

Buntings and Grosbeaks (Family Cardinalidae)